Zarządzanie funduszami oraz prowizje i opłaty

Zarządzanie funduszami oraz prowizje i opłaty

Zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zajmuje się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest to organ, który jest utworzony na mocy prawa i dzięki odpowiednim dokumentom może pełnić taką funkcję. Należą do niego osoby, które znają się na rynku inwestycyjnym i dobierają odpowiednie papiery do danego funduszu. Robią to tak, aby stopa zwrotu była w danym roku jak najwyższa i zachęcała klientów do stosowania tej formy pomnażania kapitału.

Zarządzanie funduszami oraz prowizje i opłatyStatus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych może otrzymać jedynie spółka, która ma swoją siedzibę na terenie Polski i musi na swoją działalność uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. W Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych jest przynajmniej dwóch doradców inwestycyjnych, którzy podejmują najważniejsze decyzje dotyczące zarządzania funduszem.

Cały sztab Towarzystwa Inwestycyjnego może zarządzać danym funduszem, może tworzyć nowe fundusze, może zarządzać cudzymi funduszami inwestycyjnymi oraz może reprezentować osoby trzecie związane z funduszami inwestycyjnymi. Kiedy już wybrane zostanie odpowiednie towarzystwo, warto wgłębić się nieco w tematykę funduszy – poznać choćby prowizje i opłaty.

Inwestowanie w najlepsze fundusze inwestycyjne wiąże się z kilkoma ważnymi opłatami, z którymi trzeba się liczyć. Do najważniejszych należą prowizje jakie trzeba zapłacić od podjęcia decyzji dotyczącej inwestowania. Prowizja pobierana jest od składki, jaką się wpłaca na dany fundusz i zabiera ją instytucja finansowa która zarządza danym funduszem. Prowizje najczęściej są zabierane od pierwszej wpłaty na dany fundusz – są to opłaty rzędu kilku złotych lub kilku procent, w zależności od tego jaką stawkę przyjęła dana instytucja finansowa. Wysokość prowizji jest zależna od tego jaką kwotę wpłaca się na dany fundusz.

Najczęściej w regulaminie który powinien być dołączony do decyzji o inwestowaniu jest wszystko napisane – przeważnie jest taka, że im wyższa wpłata na dany fundusz, tym stawka prowizyjna jest mniejsza. Kolejną opłatą jaką trzeba ponieść są opłaty za zarządzanie danym funduszem. Jako że nad danym funduszem czuwają specjaliści, mają oni za to płacone stawki pieniężne które są pobierane z danego funduszu i wynoszą one kilka procent w skali roku.

Podobne wpisy:

Leave a Comment